"ធុងបាសស៊េរី Pasión មានធុងបាសខារ៉ាអូខេ full-range ប្រាំ និងសាប់ ៣ តឹកដែលផ្តល់នូវការពង្រឹងសំឡេងសម្រាប់កម្មវិធីកម្សាន្ត។ ធុងបាសស៊េរី Pasión មានអេហ្គុយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងសាប់ដែលផ្តល់នូវការឆ្លើយតបប្រេកង់ខ្ពស់ អាចទប់ភ្លើងខ្ពស់ មិនបត់បែងសំឡេង និងការបង្ហាប់ភ្លើងអប្បបរមា។"

ទាក់ទងមកខ្ញុំ

"អំភ្លីស៊េរី Beyond ផ្តល់ជូននូវអំភ្លីពីរម៉ូដែល (១៨០W និង ៣៦០W) ដែលមានដំណើរការឌីជីថល ដើម្បីបង្កើនការច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីខារ៉ាអូខេ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតសំឡេង អេកូការពារសំឡេងលឡង និង presets ប្ដូរតាមបំណងផងដែរ។

ធុងបាសស៊េរី Pasion ដែលដំណើរការដោយអំភ្លី Beyond នឹងផ្តល់នូវសំឡេងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងសោភ័ណភាពទាក់ទាញ ដែលធានាឱ្យអតិថិជនដែលស្រលាញ់ពេញចិត្តនឹងបទពិសោធន៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន។"

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត

Connect with HARMAN

តើលោកអ្នកមានគម្រោងរៀបចំផែនការដំឡើង? យើងខ្ញុំអាចជួយលោកអ្នកបាន។

ធុងបាសដែល មាន ការ កែ សម្រួល សំឡេងខារ៉ាអូខេ របស់ JBL

 

អំភ្លីដែលមានផលប៉ះពាល់របស់ JBL រួមមានការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតសំឡេង អេកូ និង EQ