Algemene Voorwaarden Metropolis Golden Ticket Promotie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op HARMAN’S ʽMetropolis Golden Ticket’ Promotie (hierna ʽPromotie’ genoemd) die voor het Deelnemende Land beschikbaar wordt gesteld op de onderstaande websites (elk 'website' genoemd). 

De Promotie is alleen toegankelijk voor deelnemers die wettelijk verblijven in een van de landen die worden vermeld in de tabel die is bijgevoegd aan deze Algemene Voorwaarden ('Deelnemend Land') zoals hieronder beschreven.  Deelnemers moeten de Engelse taal begrijpen, zoals uiteengezet in de Deelnamevoorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. De organisator is Harman International Industries Limited, een besloten vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, met maatschappelijke zetel te Ground Floor, Westside Two London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Engeland, HP3 9TD, met dien verstande dat de activiteiten van de Sponsor zullen worden uitgevoerd door de Sponsor zelf of door de relevante dochteronderneming van de Sponsor, gevestigd in het betrokken Deelnemende Land.

In het kader van de Promotie worden prijzen (zoals verder gedefinieerd in de onderstaande sectie Prijzen (elk een 'Prijs')) uitgereikt door de Sponsor of zijn gelieerde onderneming aan de winnende deelnemers die willekeurig zijn geselecteerd uit alle in aanmerking komende deelnemers (elk een 'Winnaar').  

Deelname aan de Promotie betekent dat de deelnemer deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt, zonder voorbehoud of beperking, inclusief elke daaropvolgende beslissing van de Sponsor met betrekking tot deze Promotie.

In aanmerking komen voor een prijs

Een klant die bij een Harman-retailer in één van de Deelnemende Landen binnen de Promotieperiode een in aanmerking komend Harman Professional-product koopt zoals vermeld staat in de tabel bij deze Algemene Voorwaarden (de 'Producten'), komt in aanmerking om een Prijs te kunnen winnen:

 • een ‘Golden Ticket’-Prijs bestaande uit een volledig betaald bezoek aan Metropolis Studios, en,
 • als de in aanmerking komende deelnemer zich heeft aangemeld en is geselecteerd, bestaat de Prijs voor de ‘MY METROPOLIS TIME’-wedstrijd (zoals hieronder verder gedefinieerd) uit gereserveerde studiotijd.

Elk van de hieronder vermelde officiële Deelnemende Harman-dealers krijgt gegarandeerd één (1) gouden ticket voor één gelukkige winnaar die willekeurig wordt geselecteerd uit de in aanmerking komende deelnemers die een van de Producten hebben gekocht bij die officiële Deelnemende dealer.

  Officiële Deelnemende Harman-dealers zijn:

 • Gear4Music
 • Woodbrass
 • Sonovente
 • Amazon
 • Key Music
 • Bax Music
 • Music Store
 • Social Media Competitie

- Twee extra Winnaar wordt willekeurig geselecteerd uit de in aanmerking komende deelnemers die een Product hebben gekocht bij andere Harman-dealers in Deelnemende Landen

Op 1 november worden nog meer retailers aangekondigd. Houd er rekening mee dat alle inzendingen bij deze retailers tijdens de promotieperiode geldig zijn zolang u in een deelnemend land woont.

 

Hoe kan er worden meegedaan

Om in aanmerking te komen voor een kans om een Golden Ticket Prize te winnen, moeten in aanmerking komende deelnemers (i) hun inzending indienen ii) hun volledige naam, land, e-mailadres, dealer van aankoop, gekochte product(en) en aankoopbewijs opgeven en (iii) akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden van de Promotie.

Daarnaast en in verband met de ‘MY METROPOLIS TIME’-wedstrijd: deelnemers kunnen zich op het moment van hun deelname aan de Metropolis Golden Ticket Promotie ook aanmelden voor een kans om de MY METROPOLIS TIME -Prijs te winnen, en moeten dan de onderstaande instructies en vereisten opvolgen. Het is niet mogelijk om afzonderlijk en/of op een latere datum aan de My Metropolis Time-wedstrijd deel te nemen.

Om deel te nemen aan de MY METROPOLIS TIME -wedstrijd, hoeft u alleen maar:

 1. De optie ʽIk wil graag aan de MY METROPOLIS TIME -wedstrijd meedoen’ aan te vinken in het deelnameformulier voor de Golden Ticket-wedstrijd en de extra velden in te vullen
 2. Uw Soundcloud-link (of vergelijkbaar) aan te leveren
  1. Inzendingen moeten tussen de 3-5 minuten lang zijn en bewerkt worden om aan deze vereisten te voldoen
  2. Audio- en documentatiebestanden moeten worden geüpload als één zip-bestand, met een maximale grootte van 250 MB
  3. Alle muziekgenres worden geaccepteerd. De inhoud mag echter niet beledigend, obsceen, vulgair, racistisch, seksistisch en/of pornografisch van aard zijn. Alle opnames en/of mixen moeten worden uitgevoerd en/of gecreëerd door de deelnemer(s). Mastering is niet toegestaan, maar de niveaus moeten voldoen aan aanvaardbare normen.
 3. Te delen waarom u de gereserveerde studiotijd bij Metropolis Studios wilt winnen en hoe dit uw carrière zal helpen

De Sponsor zal deelnemers informeren over inhoud die niet aan deze regels voldoet; en behoudt zich het recht voor om elke inzending uit te sluiten waarvan hij naar eigen goeddunken gelooft dat deze niet aan de bovenstaande criteria voldoet.

 

Prijzen

De Promotie omvat de mogelijkheid om het volgende te winnen:

 • Eén van de 10 Golden Tickets in de voorwaarden gedefinieerd in de sectie ‘In aanmerking komen voor een prijs’ hierboven, elk bestaande uit:

Een volledig betaalde driedaagse reis naar Londen inclusief een bezoek van een dag aan de beroemde Metropolis Studios. [waarde ongeveer £ 2.000]

 • Als aanvulling voor degenen die deelnemen aan de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd:

Een gereserveerde dag in Metropolis Studios om zelfstandig te werken met de bekroonde audio- en masteringtechnici van Metropolis. [waarde ongeveer £12.000]

Bezoeken en sessies worden gepland in mei 2021: exacte datums worden te zijner tijd bevestigd aan alle Winnaars. Bij de timing van het evenement is in overweging genomen dat de Winnaar visa of reisdocumenten nodig heeft om het Verenigd Koninkrijk te bezoeken. Niettegenstaande enige tegenstellingen in deze Voorwaarden, blijft de verkrijging van een verzekering, visum en andere noodzakelijke documentatie die vereist is in verband met reizen naar het Verenigd Koninkrijk, en de bijbehorende kosten de volledige verantwoordelijkheid van de Winnaar, volgens de Voorwaarden uiteengezet in de ‘Prijsbeperkingen’ van deze Algemene Voorwaarden.

Als er als gevolg van de COVID-19-pandemie nog steeds reisbeperkingen zijn in Deelnemende Landen, zal de Sponsor, waar mogelijk, alle redelijke inspanningen leveren om het evenement en/of de sessies op latere datums opnieuw in te plannen.

Niettegenstaande enige tegenstellingen in deze Algemene Voorwaarden, als de COVID-19-pandemie of iets dat verband houdt met, of plaatsvindt als gevolg van (i) COVID-19 of (ii) een actie of beslissing van een overheidsinstantie of autoriteit met betrekking tot COVID-19 het voor de Sponsor onmogelijk, of commercieel niet uitvoerbaar maakt om de bezoeken/sessies te organiseren, wat naar eigen goeddunken en redelijk oordeel van de Sponsor wordt bepaald, zal na schriftelijke kennisgeving van de Sponsor aan de Winnaar, de Sponsor de Prijs vervangen door een prijs van vergelijkbare waarde.

Alle reisarrangementen worden namens de Winnaar(s) betaald en gemaakt door de Sponsor, met uitzondering van verzekerings- en reisdocumenten. Alle maaltijden worden verstrekt en de reis omvat vervoer over land, vlucht- en/of treinkaartje, inclusief accommodatie. Naar goeddunken van de Sponsor kan geselecteerd entertainment aan winnaars worden voorgesteld als onderdeel van het pakket. Als de Winnaars om welke reden dan ook besluiten om alternatieve regelingen te treffen, zijn alle gemaakte kosten de verantwoordelijkheid van de Winnaar. Als de Winnaar om welke reden dan ook de geregelde reis mist, draagt de Winnaar alle verantwoordelijkheid en kosten voor een alternatieve reis.

Promotieperiode:

Alleen producten die zijn gekocht tussen 1 oktober, 08.00 uur GMT en 31 maart 2021, 23.59 uur GMT zijn geldig voor deelname. Alle inzendingen voor de wedstrijd moeten voor 5 april 2021, 23.59 uur GMT zijn ontvangen. Inzendingen voor de Promotie moeten worden ontvangen vóór de einddatum van deelname volgens de interne tijdklok van de Sponsor. Inzendingen worden niet in aanmerking genomen als ze worden ontvangen na de einddatum van deelname.

Selectie van Winnaars

 1. Aan het einde van de Promotieperiode:

worden alle gekwalificeerde inzendingen opgesplitst in officiële Deelnemende dealers zoals beschreven in ʽIn aanmerking komen voor een prijs’; een willekeurige generator selecteert één Golden Ticket winnaar per officiële Deelnemende dealer; een willekeurige generator selecteert één willekeurige Golden Ticket winnaar onder alle in aanmerking komende deelnemers die een kwalificerend product hebben gekocht bij andere Harman-dealers in Deelnemende Landen.

Golden Ticket winnaars worden op of vóór 19 april per e-mail op de hoogte gebracht, met behulp van de informatie in het deelnameformulier, naar goeddunken van de Sponsor. Afhankelijk van uw mobiele provider kunnen mobiele kosten of kosten voor berichten van toepassing zijn. De Winnaar moet binnen 48 uur na ontvangst van een dergelijke kennisgeving reageren.

Het niet tijdig reageren op een kennisgeving kan leiden tot verbeurdverklaring van de prijs en in dat geval kan de Sponsor willekeurig een andere Winnaar selecteren uit de resterende in aanmerking komende inzendingen, tot maximaal drie (3) pogingen. De Winnaar kan ook een verklaring van geschiktheid/aansprakelijkheid/publiciteitsvrijstelling ('Vrijwaring') ontvangen. Tenzij wettelijk beperkt, zijn Winnaars verplicht om de Vrijwaring binnen vijf (5) dagen na de datum van kennisgeving in te vullen en terug te sturen. Een alternatieve Winnaar kan willekeurig worden geselecteerd uit de resterende in aanmerking komende inzendingen, als een Winnaar: (i) niet kan worden bereikt; (ii) niet, indien vereist, alle handtekeningen op de Vrijwaring verkrijgt en de documenten niet tijdig terugstuurt zoals vereist op grond van deze Algemene Voorwaarden; of (iii) de prijs om welke reden dan ook niet kan accepteren of ontvangen.  Winnaars ontvangen aanvullende details over het Prijsarrangement zodra de geschiktheid is vastgesteld. In het geval van een geschil over de identiteit van een Winnaar, wordt elke inzending verklaard te zijn ingediend door de bevoegde accounthouder van het e-mailaccount op het moment van inzending. Golden Tickets zijn niet overdraagbaar.

 1. Daarnaast en met betrekking tot de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd:

 

 • Kwalificerende beoordeling: Alle verkiesbare inzendingen die tijdens de Wedstrijdperiode worden ontvangen, worden op basis van de volgende criteria door een panel van Metropolis en AKG beoordeeld:
  • Muziekkwaliteit
  • Muziekcreativiteit en originaliteit
  • Motivaties voor de gereserveerde studiosessie

Met behulp van een ranking-systeem zal het panel van gekwalificeerde juryleden één (1)MY METROPOLIS TIME-winnaar kiezen uit de winnaars van de Golden Tickets.

 • Tie-breaker: In het geval van een gelijkspel op welk niveau van beoordeling dan ook, zullen de juryleden de inzendingen opnieuw evalueren volgens de bovenstaande criteria totdat het gelijkspel is opgeheven. De gelijkspel-inzendingen worden heroverwogen totdat het gelijkspel naar eigen goeddunken van de jury is opgeheven.

De beslissingen van de juryleden zijn definitief en bindend. In het geval er niet genoeg inzendingen zijn, worden niet alle prijzen toegekend.

De Winnaar van de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd wordt bij Metropolis Studios bekendgemaakt tijdens de Golden Ticket-reis.

Voorwaarden met betrekking tot Algemene Deelname

De datum en het tijdstip van inzending moeten binnen de hierboven vermelde Promotieperiode vallen.

De promotie is vrijwillig en omvat de aankoop van een Product om deel te nemen. Deelname vindt plaats door het invullen van de vereiste gegevens op de Website, het online indienen van uw deelname en de daaropvolgende aanvaarding hiervan door de Sponsor of zijn gelieerde onderneming.

Er is geen deelnamedrempel van toepassing en geschikte deelnemers kunnen meerdere keren deelnemen. Inzending is overdraagbaar, maar moet worden gedaan voorafgaand aan de inzending voor de Promotie. Eén inzending per kwalificerend Product. Alle inzendingen worden gecontroleerd door middel van een bewijs van aankoop.

Als het in aanmerking komende Product is teruggestuurd naar de winkel, wordt uw inzending verbeurd en deze is dan niet langer geldig. Deze Promotie is alleen van toepassing op nieuwe Producten in verpakking.  Gerenoveerde, gebruikte, display-, ex-demo- of uitgepakte producten zijn uitgesloten.

 

Deelname aan de Promotie is alleen toegankelijk voor natuurlijke personen die woonachtig zijn in de Deelnemende Landen en die 18 jaar of ouder zijn.

Tijdens de gehele Promotieperiode moeten deelnemers een geldig identiteitsbewijs (d.w.z. paspoort) hebben. Ze moeten onmiddellijk op verzoek een kopie hiervan beschikbaar stellen aan de Sponsor of zijn gelieerde onderneming, en daarna beschikbaar zijn voor identificatie.

Medewerkers van de Sponsor en van alle gelieerde bedrijven, gelieerde ondernemingen en reclame-/promotiebureaus en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers moeten de Engelse taal kunnen begrijpen, omdat alle sessies bij Metropolis Studios in het Engels worden gehouden.

In het geval de deelnemer uitgesloten wil worden van de Promotie, dient de deelnemer een e-mail te sturen naar European.marketing@harman.com met als onderwerp ‘Uitsluiting van Metropolis Golden Ticket’ en de relevante details van de deelnemer vermelden.

Onjuiste, onleesbare, onvolledige, late of onjuist geadresseerde inzendingen zullen niet worden verwerkt. De Sponsor en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor onvolledige inzendingen als gevolg van fouten of technische storingen van welke aard dan ook, met inbegrip van een slecht functionerend netwerk, hardware of software, ongeacht of deze problemen optreden bij de afzender of de Sponsor.

De Sponsor behoudt zich het recht voor om inzendingen te diskwalificeren als de Sponsor van mening is dat er sprake is van misbruik of dat aspecten van het spel worden geschonden.

In het geval dat een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt geschonden, wordt deelname van rechtswege ongeldig en nietig, vervallen mogelijke claims op Prijzen en wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname.

Prijsbeperkingen

Vervanging, overdracht of contante inwisseling van Prijzen is niet toegestaan, met dien verstande dat de Sponsor zich het recht voorbehoudt om een Prijs te vervangen door een andere Prijs van gelijke of grotere waarde om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, Covid-19-gerelateerde reden.  De Prijs is persoonsgebonden en dus niet-overdraagbaar en ook niet converteerbaar voor geld of een ander soort vergoeding, tenzij de Sponsor onafhankelijk daartoe besluit.

Alle onkosten en reiskosten die hierboven niet uitdrukkelijk worden vermeld, zijn de verantwoordelijkheid van elke individuele Winnaar.  De levering van de Prijs en reisarrangementen zal plaatsvinden nadat de Sponsor heeft geverifieerd dat de Winnaar aan alle geschiktheidsvereisten heeft voldaan.  Alle Winnaars zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van een verzekering, indien vereist of gewenst, en alle noodzakelijke reisdocumenten en de daarbij horende kosten.

De Sponsor zal de Prijs, de kennisgeving of de inhoud waarin de Prijs wordt toegekend niet vervangen als deze na verzending verloren gaat of vernietigd wordt.

Alle Winnaars moeten zich houden aan de Algemene Voorwaarden en beleidslijnen van alle sociale media-platforms die worden gebruikt als onderdeel van deze promotie, luchtvaart- en reismaatschappijen en de relevante verblijfslocatie, en alle andere diensten van derden die worden geleverd als onderdeel van de Prijs, inclusief maatregelen en beperkingen gerelateerd aan Covid-19.  De Sponsor en de externe leveranciers die de diensten leveren als onderdeel van de Prijs behouden zich het recht voor om de Winnaar en/of gast de toegang te ontzeggen of hem/haar te verwijderen uit een evenement of vervoersvorm die deel uitmaakt van de Prijs als hij of zij zich op een verstorende manier gedraagt of de bedoeling heeft om een andere persoon in het hotel te ergeren, te bedreigen of lastig te vallen, tijdens de vlucht of het vervoer, of tijdens een evenement/ op een locatie/ jegens een persoon waartoe de Sponsor aan Winnaar/gast toegang geeft als onderdeel van de Prijs.

Toestemming

Behalve wanneer dit bij wet verboden is, betekent deelname aan de Promotie dat deelnemers uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke toestemming verlenen voor het gebruik en de publicatie door de Sponsor van hun namen en foto's, stem-, opname-, geluidsband, video of filmclips, biografische informatie en/of andere visuele beeltenis zoals deze door hen wordt geleverd en/of afgespeeld in verband met, maar niet beperkt tot, de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd, in alle media of formats die bekend zijn of later worden ontwikkeld zonder verdere compensatie, toestemming of kennisgeving voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële-, reclame- en promotiedoeleinden in verband met de website, promoties en sociale media-accounts van de Sponsor.

Deelnemers garanderen de Sponsor dat zij de rechthebbenden zijn van de geluidsband, het visuele en/of tekstmateriaal dat door hen wordt geleverd in verband met, maar niet beperkt tot, de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd, en dat zij, indien van toepassing, van alle personen die zichtbaar zijn in het visuele materiaal en/of waarnaar wordt verwezen in het tekstmateriaal dat door hen wordt geleverd, de vereiste toestemming hebben ontvangen voor de publicatie en reproductie van de foto('s) en tekst(en). De deelnemer in kwestie zal op verzoek de Sponsor hiervan onvoorwaardelijk, kosteloos en onmiddellijk bewijs verstrekken. Verder garanderen deelnemers de Sponsor en zijn gelieerde partijen dat (i) door het publiceren en reproduceren van de geleverde geluidsband (of geluidsband die wordt afgespeeld en uitgewerkt tijdens de MY METROPOLIS TIME), visueel- of tekstmateriaal, geen rechten van derden worden geschonden en (ii) stellen zij de Sponsor en al zijn gelieerde ondernemingen en derden wiens diensten door de Sponsor zijn ingeschakeld in dat opzicht schadeloos voor claims.

Daarnaast garanderen deelnemers dat ze beschikken over alle rechten en toestemmingen die wettelijk vereist zijn en die het voor de Sponsor en/of zijn gelieerde partijen mogelijk maken om het visuele, geluids- en/of tekstmateriaal te publiceren of te reproduceren zoals geleverd door de deelnemers, in verband met, maar niet beperkt tot, de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd, al dan niet voor commerciële doeleinden en op alle mogelijke manieren, waarvoor de deelnemers uitdrukkelijk toestemming verlenen in de ruimste zin van het woord.

De geleverde of afgespeelde geluidsband en het visuele en/of tekstmateriaal mogen niet beledigend, obsceen, vulgair, racistisch, seksistisch en/of pornografisch van aard zijn. Als de Sponsor van mening is dat het materiaal de goede smaak en moraal schendt, kan de Sponsor overgaan tot volledige of gedeeltelijke verwijdering en/of de uitsluiting van deelnemers van verdere deelname.

Persoonsgegevens

De Sponsor of zijn dochteronderneming zal alleen die persoonsgegevens verzamelen die uitdrukkelijk en vrijelijk zijn verstrekt door de deelnemers in het kader van de Promotie.

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de Sponsor. De Sponsor zal de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. Deze persoonsgegevens mogen niet zonder voorafgaande toestemming aan derden worden verstrekt, behalve in het geval dat de Sponsor daartoe verplicht is op basis van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk besluit.

De Sponsor zal de verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken voor het beheer van deze Promotie, tenzij deelnemers toestemming hebben gegeven voor het gebruik van informatie voor marketing- en promotiedoeleinden. Deelname-informatie wordt bewaard zolang de Sponsor een legitiem zakelijk belang heeft en zal niet worden gebruikt voor marketing zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.

Vrijstelling

De Sponsor, zijn gelieerde ondernemingen, de agenten wier diensten door de Sponsor zijn ingehuurd of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor acties die voortvloeien uit deze Promotie en de schade en/of het verlies dat hieruit voortvloeit, voor zover dergelijke uitsluiting wettelijk is toegestaan.

Voor zover er aansprakelijkheid bestaat van de Sponsor of zijn filialen, zal deze aansprakelijkheid nooit betrekking hebben op enige schade en/of verlies anders dan directe schade en/of verlies.  De Sponsor en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk met betrekking tot indirecte, speciale, incidentele gevolgschade en/of verlies, die hierbij uitdrukkelijk worden uitgesloten.

De Sponsor en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor niet-aanmeldingen, beschadigde, onvolledige, late of onjuist geadresseerde inzendingen als gevolg van overdrachtsfouten of technische fouten van welke aard dan ook, inclusief het gebrekkige functioneren van een netwerk, hardware, software, enz.

Daarnaast aanvaarden de Sponsor en zijn gelieerde ondernemingen geen aansprakelijkheid als een Prijs helemaal niet of later dan gepland wordt ontvangen.

De Sponsor, zijn gelieerde ondernemingen, of de systeembeheerder van de Sponsor en/of zijn gelieerde ondernemingen is niet aansprakelijk voor de schending (hacking) van zijn systemen als gevolg waarvan specifieke informatie van of over de deelnemers bekend wordt bij derden.

De Sponsor en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor gebreken in de prijzen die door de Sponsor of zijn gelieerde ondernemingen worden uitgegeven. De Sponsor en zijn gelieerde ondernemingen geven geen garantie dat de Prijs wordt uitgegeven door de Sponsor of zijn gelieerde ondernemingen voor zover dergelijke uitsluiting wettelijk is toegestaan.

De Sponsor en zijn gelieerde ondernemingen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van deelname van de Winnaar aan deze Promotie en het gebruik en de beoogde uitkomsten en resultaten van de Prijzen voor de professionele mogelijkheden van de Winnaar, inclusief zonder beperking, voor enige schade aan zijn reputatie, carrière of professionele relaties.

Overige bepalingen

In het geval dat fraude of manipulatie wordt vermoed, kunnen de Sponsor of zijn filialen dit ook zonder verdere aankondiging aan de bevoegde autoriteiten rapporteren.

De Sponsor behoudt zich het recht voor om de Promotie te stoppen en/of deze Algemene Voorwaarden van de Promotie op elk moment vroegtijdig te wijzigen zonder opgave van redenen. In dat geval wordt een gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden van de Promotie zo snel mogelijk op de relevante betreffende Websites geplaatst met vermelding van de datum van de wijziging.

Klachten met betrekking tot de Promotie kunnen per e-mail worden gericht aan de Sponsor met als onderwerp ‘Klacht Metropolis Golden Ticket’ op European.marketing@harman.com

 

Vragen met betrekking tot de Promotie kunnen per e-mail aan de Sponsor worden gericht met als onderwerp ‘Vragen Metropolis Golden Ticket’ op European.marketing@harman.com

 

Deelnemende Landen

 • Albanië
 • Oostenrijk
 • België
 • Bosnië-Herzegovina
 • Bulgarije
 • Kroatië
 • Cyprus
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Griekenland
 • Hongarije
 • IJsland
 • Ierland
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Monaco
 • Montenegro
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • San Marino
 • Servië
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Spanje
 • Zweden
 • Zwitserland
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk
 • Vaticaanstad

Kwalificerende Producten

 • AKG C314
 • AKG C314 STEREO SET
 • AKG C1000S MK4
 • AKG C12VR
 • AKG C214
 • AKG C214 STEREO SET
 • AKG C3000
 • AKG C319B
 • AKG C414 XLS
 • AKG C414 XLS STEREO SET
 • AKG C414XL II
 • AKG C414XL II STEREO SET
 • AKG C430
 • AKG C451B
 • AKG C451B STEREO SET
 • AKG C480 B ULS
 • AKG D112 MKII
 • AKG D12VR
 • AKG D40
 • AKG Drum Set Session 1
 • AKG K175
 • AKG K182
 • AKG K240
 • AKG K240 MKII
 • AKG K245
 • AKG K271 MK11
 • AKG K275
 • AKG K361
 • AKG K361BT
 • AKG K371
 • AKG K371BT
 • AKG K52
 • AKG K612
 • AKG K701
 • AKG K702
 • AKG K712
 • AKG K72
 • AKG K812
 • AKG K872
 • AKG K92
 • AKG LYRA
 • AKG P120
 • AKG P170
 • AKG P220
 • AKG P420
 • AKG P820
 • AKG Podcaster Essentials
 • BSS AR-133
 • DBX 166XS
 • DBX 266XS
 • DBX 2686S
 • DBX 510
 • DBX 520
 • DBX 530
 • DBX 560A
 • DBX 580
 • DBX DB10
 • DBX DB12
 • DBX DI1
 • DBX DI4
 • DBX DJDI
 • JBL 104 BT SPEAKER SET
 • JBL 104 SPEAKER SET
 • JBL 305P MkII
 • JBL 306P MkII
 • JBL 308 MkII
 • JBL LSR310S
 • JBL Active Speaker Starter Set
 • JBL LSR6312SP
 • JBL M-Patch 2
 • JBL M-Patch Active-1
 • JBL Nano Patch
 • Soundcraft Notepad- 5
 • Soundcraft Notepad- 8FX
 • Soundcraft Notepad -12FX
 • Soundcraft Signature 10
 • Soundcraft Signature 12
 • Soundcraft Signature 16
 • Soundcraft Signature 22
 • Soundcraft Signature 12 MTK
 • Soundcraft Signature 22MTK

Websites

Veelgestelde vragen

Vraag: Wat is de promotieperiode?
Antwoord: Uitsluitend producten gekocht tussen 1 oktober en 31 maart 2021 komen in aanmerking voor deelname. Alle inzendingen voor de wedstrijd moeten uiterlijk op 5 april 2021 om 23.59 uur GMT op de landingspagina worden ingediend.

Vraag:   Wat zijn de in aanmerking komende producten?
Antwoord: De lijst van alle in aanmerking komende producten is hier te vinden

Vraag: Kan ik meer dan één keer meedoen aan de wedstrijd?
Antwoord: Elke in aanmerking komende aankoop telt mee als één (1) inzending; daarom kunt u meerdere malen meedoen aan de wedstrijd. Het enige wat u hoeft te doen is uw extra producten toevoegen bij het invullen van het formulier. Eén aankoopbewijs is voldoende, mits dit al uw relevante aankopen toont. Als u meerdere aankoopbewijzen hebt voor de in aanmerking komende producten, sla ze dan op als pdf en upload ze als één enkel bestand.

Vraag: Is de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd alleen geldig voor muzikanten en muzikale artiesten?
Antwoord: Ja, de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd is gericht op muzikanten en muzikale artiesten, om hen te helpen in hun muziekcarrières door studiotijd te bieden met de wereldberoemde professionele audio- en masteringtechnici van Metropolis.

Vraag: Ik heb mij al aangemeld, maar heb MY METROPOLIS TIME niet geselecteerd. Kan ik mij op een latere datum aanmelden?
Antwoord: Alle deelnemers moeten zich aanmelden voor de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd op het moment dat zij zich aanmelden voor de Golden Ticket-wedstrijd, door gewoon het vakje 'Ik wil graag aan de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd meedoen' aan te vinken en de relevante twee (2) velden direct eronder in te vullen. Het is niet mogelijk om u op een later tijdstip voor de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd aan te melden.

Vraag: Is mijn Golden Ticket overdraagbaar of kan ik het aan een vriend(in) geven?
Antwoord: Het Golden Ticket zelf is niet overdraagbaar. Als u echter wilt dat een vriend(in) een Golden Ticket wint in plaats van uzelf, kunt u gewoon zijn/haar gegevens invoeren in plaats van uw eigen gegevens wanneer u uw inzending indient. Het is niet mogelijk om Golden Tickets over te dragen aan iemand anders dan de persoon die vermeld staat op de originele wedstrijdinzending, ingediend via onze landingspagina.

Vraag: Ik heb geen aankoopbewijs.
Antwoord: Alle inzendingen moeten een aankoopbewijs bevatten. Als u een aankoopbewijs bent kwijtgeraakt of geen aankoopbewijs hebt ontvangen, neem dan contact op met de winkelier van de aankoop om een kopie te ontvangen voor gebruik in uw wedstrijdinzending.

Vraag:  Ik heb een aankoop gedaan bij een winkel die op niet op uw landingspagina staat; kom ik nog steeds in aanmerking?
Antwoord: U bent geschikt voor deelname zolang u ouder bent dan 18 jaar, woonachtig bent in een deelnemend land en een aankoop hebt gedaan bij een winkelier die de in aanmerking komende producten verkoopt.

Vraag: Ik word 18 in maart; kan ik nog steeds deelnemen?Antwoord: U moet 18 jaar of ouder zijn aan het einde van de actieperiode (31 maart 2021). Houd toekomstige Promoties in de gaten.

 1. Wanneer gaan de winnaars naar Metropolis Studios?

Antwoord: We streven ernaar om in mei 2021 onze tien (10) Golden Ticket-winnaars naar Metropolis Studios te brengen. De exacte datum wordt aan de winnaars van het Gouden Ticket bekend gemaakt als ze de bevestiging krijgen dat ze winnaars van de wedstrijd zijn.

Vraag: Wat gebeurt er als er in mei nog steeds COVID-reisbeperkingen gelden?
Antwoord: De gezondheid en veiligheid van alle winnaars is van het grootste belang. Alle adviezen en voorschriften van de Britse regering zullen gedurende de periode in Londen strikt worden gehandhaafd. Ook zullen binnenlandse reisadviezen en voorschriften voor bezoekers uit andere landen worden opgevolgd.

Mochten de omstandigheden ons verhinderen om het evenement in mei te organiseren zoals gepand, dan zullen we ons uiterste best doen om het te reorganiseren, met een zo groot mogelijke vooraankondiging voor alle betrokkenen.

Vraag: Wanneer weet ik of ik een Golden Ticket heb gewonnen?
Antwoord: Alle Golden Ticket-winnaars worden op of vóór 19 april 2021 per e-mail op de hoogte gebracht met behulp van de informatie in uw deelnameformulier. U moet binnen 48 uur na ontvangst van deze e-mail reageren, anders gaat het Golden Ticket terug naar een trekking en wordt een andere winnaar geselecteerd.

Vraag: Wanneer weet ik of ik de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd heb gewonnen?
Antwoord: De winnaar van de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd wordt geselecteerd door ons jurypanel vóór het evenement in Metropolis Studios in mei 2021. De winnaar wordt aan het einde van dag 2 in de Metropolis Studios bekend gemaakt.

Vraag: Wanneer gaat de winnaar van MY METROPOLIS TIME de studio in Metropolis in?
Antwoord: De winnaar van de MY METROPOLIS TIME-wedstrijd zal op dag 3 de studio ingaan, nadat hem/haar aan het einde van dag 2 is verteld dat hij/zij de wedstrijd heeft gewonnen.

Vraag: Wat gebeurt er als ik het gekochte product terugstuur?
Antwoord: Als u uw in aanmerking komend product terugstuurt naar de winkelier voor restitutie, wordt uw inzending verwijderd uit de wedstrijd. Als u een in aanmerking komend product naar de winkelier hebt teruggestuurd voor een vergelijkbaar product, wordt uw originele inzending verwijderd uit de wedstrijd. U dient dan een nieuwe inzending in wanneer u het vervangende product hebt.